Fémfelvásárlási tudnivalók
Fémfelvásárlási tudnivalók
Fémfelvásárlási tudnivalók
Previous slide
Next slide

Magánszemélyek

Kérjük, hozza magával az alábbi iratait:

 • személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • adókártya

A hulladék átvétele során a hatályos jogszabályok alapján 3,75 % SZJA kerül levonásra és továbbutalásra a NAV felé.

A különleges FAJ kódú fémhulladékok értékesítése a NAV által kiadott engedély kézhezvétele után lehetséges. A különleges FAJ kódok listája alább található.

Égetett vagy égett kábel hulladékot nem vásárolunk!

Gazdálkodó szervezetek

A 2013. évi CXL. törvény értelmében fémhulladékot értékesíteni csak a fémkereskedővel kötött szerződés alapján lehet. Az egyszeri alkalomra szóló fémfelvásárlási szerződés telephelyünkön néhány perc alatt kitölthető, vagy kérésre e-mail formájában elérhető.

A szerződés megkötéséhez, a fémhulladékok leadásához és az érték kifizetéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Cég neve
 • székhely
 • telephely
 • adószám
 • ügyintéző elérhetősége
 • KÜJ szám (Környezetvédelmi Ügyfél Jel, ha van)
 • KTJ szám (Környezetvédelemi Területi Jel, ha van)
 • Szállítólevél
 • Akkumulátor esetén „SZ” kísérő jegy (regisztráljon a www.hulladekweb.hu oldalon és onnan díj ellenében letölthetővé válik a sorszámozott Sz- lap)

A különleges FAJ kódú fémhulladékok értékesítése a NAV által kiadott engedély kézhezvétele után lehetséges.

Különleges FAJ kódú hulladékok 443/2013. (XI. 27.) Kormányrendelet alapján:

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka 

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények

8. emléktábla fémhulladék

10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka

17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével)

18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)

20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

28. közlekedési tábla

31. a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel rendelkező személygépkocsi (M1 kategória), a legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel bíró tehergépkocsi (N1 kategória), valamint a háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros tricikli – ideértve ezek alkatrészeit és anyagait – bontási fémhulladéka (*)

32. katalizátor (*)

Tájékoztatjuk, hogy 2021.01.07-től változik a „2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről” az érzékeny FAJ kódú
hulladék bejelentésére vonatkozóan az alábbiak szerint:

1.
A nem fémkereskedő cégek és magánszemélyek által leadandó érzékeny FAJ kódos tételeket a megszokott módon be kell jelenteni, DE a bejelentés érvényessége korlátozott:

 • a visszaigazolás kizárólag egyszer (rész-szállítmányokra nem használható. 1 szállítási egységnél több hulladék esetén több bejelentés szükséges)
 • a visszaigazolás a kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül használható fel
 • az átadható mennyiség maximuma a bejelentett súly
 • a visszaigazolás hatályát veszti:
  1. a visszaigazolás egyszeri felhasználásával (mennyiségtől és határidőn belüli szállítástól függetlenül)
  2. legkésőbb 15 naptári napon belül.
  3. HA A 15. NAP HÉTVÉGÉRE, VAGY MUNKASZÜNETI NAPRA ESIK, AKKOR AZ ELŐZŐ MUNKANAPOT KELL ÉRVÉNYESSÉGI IDŐNEK TEKINTENI
 • a visszaigazolás felhasználása során 15 napon belül nem értékesített maradék fémkereskedelmi engedélyköteles anyag későbbi értékesítéséhez újabb előzetes bejelentést kell tenni.
 • A bejelentő csak a már birtokában levő anyagot jelentheti, becsült, előzetes bejelentés nem engedélyezett!

2.
2021.01.07-től AZ ÖSSZES KORÁBBI – MENNYISÉGILEG FÜGGŐBEN MARADT - ÉRZÉKENY FAJ KÓDOS BEJELENTÉS HATÁLYÁT VESZTI.

A 15 nap érvényességi időt a bejelentő általi kézhez vételétől számítjuk, így kérjük, hogy a NAV által jóváhagyott visszaigazolást juttassa el hozzánk elektronikusan az átvételi időponttal ellátva (letöltési igazolással, vagy időbélyegzővel ellátva).

 

Gazdálkodók esetén az alábbiak szerint történik a fémleadás:

A céges fémhulladékok szállító levéllel történő leadásakor a fémhulladékok beérkezését követően, hitelesített mérlegen megtörténik a mérlegelés, majd gépi átvételi bizonylat kerül kiállításra a behozott hulladékok mennyiségéről. Az átvételi bizonylat alapján, az Önök cége kiállítja a készpénzes vagy átutalásos számlát, melynek ellenértékét megfizetjük.

Égetett vagy égett kábel hulladékot nem vásárolunk!

Copyright © 2022 | vafemkft.hu | Minden jog fenntartva

Honlap: Mona design

Scroll to Top